Jäsenet hyväksyivät äänestyksessä sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen

Sekä ERTOn jäsenet että ERTOn hallitus ovat tänään hyväksyneet ERTON ja Hyvinvointiala Hali ry:n sopiman sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen. Haastavien, mutta hyvässä hengessä sujuneiden neuvotteluiden päätteeksi alalle on saatu yleisen linjan mukainen työehtosopimus ajalle 1.5.2020 – 31.5.2022.

Sopimustulos lyhyesti: 

Palkat nousevat yleisen linjan mukaisesti neljän kuukauden kuluttua sopimuskauden alusta 1,3 prosentin yleiskorotuksella. Palkkoja korotetaan yhteensä 3,3 prosenttia 25 kuukauden sopimuskauden aikana. Kikytunnit poistuvat 1.5.2020 lukien. Uutena tulevat  mm. oikeus käydä työajalla työn edellyttämässä lääkärintarkastuksessa tai rokotuksessa sekä isyysvapaan palkallisuus (6pv).

Työehtosopimusneuvottelut olivat sosiaalialan järjestöjen taloustilanteen ja erityisesti koronakriisin vuoksi haastavat. ERTO asetti omat tavoitteensa neuvotteluihin jäsenkyselyn perusteella. Ylivoimaisesti tärkein tavoite oli päästä eroon kikytunneista. Lisäksi jäsenet toivoivat kyselyn perusteella tavoitteeksi ammatillisen koulutuksen lisäämistä.

Saavutimme 30.4. neuvottelutuloksen, jonka hyväksymistä jäsenäänestyksessä sekä me neuvottelijat että sosiaalialan järjestöjen edunvalvontavaliokunta suosittelimme yksimielisesti. Tänään päättyneessä äänestyksessä jäsenet hyväksyivät neuvottelutuloksen laajalla enemmistöllä. Massiivista tukea saivat kikytuntien poistuminen 1.5. alkaen, oikeus käydä työajalla työn edellyttämässä lääkärintarkastuksessa tai rokotuksessa sekä isyysvapaan palkallisuus (6pv).

Pientä tyytymättömyyttä aiheutti mahdollisuudet lisätyön tekemiseen/teettämiseen.

Palkankorotukset: 

  • Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.9.2020 alkaen 1,3 % yleiskorotuksella.
  • Henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.9.2021 lukien yhteensä 2,0 prosentin kustannusvaikutuksella: Tästä 1,2 % on kaikille tulevaa yleiskorotusta ja 0,8 % paikallista erää. Jos paikallisen erän jakamistavasta ei päästä paikallisesti sopuun, annetaan se kaikille yleiskorotuksena.
  • Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 1.9.2020 alkaen 1,3 prosenttia.
  • Vaativuusryhmien vähimmäispalkkataulukoita korotetaan 1.9.2021 lukien 2,0 prosenttia.

Muuta:

Uutuutena Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimukseen sovittiin ensimmäistä kertaa palkallista isyysvapaata. Työntekijällä on 1.5. lukien oikeus saada isyysvapaan ajalta palkka 6 arkipäivältä.

Työhön liittyvät lääkärintarkastukset ja rokotukset ovat 1.5. lukien automaattisesti työaikaa, ilman että niitä täytyy yrittää ensin sopia työajan ulkopuolelle.

Työnantaja voi jatkossa osoittaa työntekijälle 8 tuntia ammatillista koulutusta vuodessa. Koulutuksen ajalta maksetaan perustuntipalkka. Lisäksi työntekijä ja työnantaja voivat sopia 16 tunnin lisätyöstä kalenterivuodessa. Työstä sovittaessa voidaan sopia, että olosuhdelisiä maksetaan vain osittain tai ei lainkaan. Velvollisuutta tämän työn tekemiseen tai lisistä luopumiseen ei ole kenelläkään.

Jatkossa leireillä, kursseilla ja risteilyillä voidaan sopia työajasta ja työaikakorvauksista työehtosopimuksen määräyksistä poiketen. Sopiminen tulee kuitenkin tehdä kutakin tilaisuutta varten etukäteen. Ennen tilaisuutta työnantajan pitää vahvistaa työaika ja mahdollinen varallaoloaika.

Jatkossa liukuvaa työaikaa saa sopia tekevänsä omana työnä ilman iltatyölisää.

Koko hyväksytty neuvottelutulos löytyy tästä 

Kiitokset kaikille jäsenäänestyksessä vastanneille ja lämmin kiitos myös saamastamme kannustuksesta. ERTO kehittää koko ajan jäsentensä mahdollisuuksia vaikuttaa liiton toimintaan, ja jäsenäänestys on tässä työssä tärkeä osa. Teemme työtä, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Se onnistuu parhaiten teidän jäsenten toiveita kuunnellen.

Edunvalvontaterveiset meiltä kaikilta neuvotteluihin osallistuneilta,

Puheenjohtaja Juri Aaltonen

Lakimies Akseli Haapaniemi

Lakimies Anne Kaattari

Sosiaalialan järjestöjen edunvalvontavaliokunta

Koronaviruksesta johtuen monilla työpaikoilla tehdään nyt erilaisia järjestelyjä.

ERTO on laatinut usein kysytyt kysymykset liittyen koronaan sekä toimintaohjeet lomautusten varalle.

Lue: Usein kysyttyjä kysymyksiä koronaviruksestahttps://www.erto.fi/palvelut/tyo-ja-elama/toissa/4198-usein-kysyttyjae-kysymyksiae-koronaviruksesta

Lue: Miten toimia jos työnantaja lomauttaa koronan takia, https://www.erto.fi/palvelut/tyo-ja-elama/haasteiden-edessa/4211-miten-toimia-jos-tyoenantaja-lomauttaa-koronan-takia

 

Jos sinulle tulee kysyttävää tai joku asia huolettaa sinua, voit aina olla yhteydessä ERTOn työsuhdeneuvontaan. Puh. 09 613 231, ma-pe 9:30–13:30.