Tarjolla koulutustukea

Ystea ry toteuttaa kokeiluna jäsenille suunnatun koulutustuen vuonna 2019. Kokeilu on käynnistynyt 1.3.

Yhdistys on varannut jäsenten koulutukseen 4 000 euroa.Tuki on tarkoitettu jäsenten ammatillisuutta tukevaa koulutusta varten.Tukea voi hakea, jos jäsen on itse maksanut koulutuksen tai kurssin, eikä ole saanut siihen muita tukia. Tuki on maksimissaan 40 euroa/jäsen vuoden 2019 aikana. Jos koulutustuen raha tulee käytettyä ennen vuoden loppua, siitä ilmoitetaan yhdistyksen www-sivuilla ja Facebook-sivuilla.

Ammatillisuutta tukevaa koulutusta voi olla esimerkiksi sosiaalisen median käyttö työvälineenä -koulutus,ensiapukoulutus, järjestyksenvalvojakoulutus tai joku muu vastaava.

Hakemus lähetetään sähköpostilla paivi.pirinen-kervinen@erto.fi.

Hakemuksessa tulee olla nimi, jäsennumero, tilinumero ja kurssin/koulutuksen nimi ja liitteenä maksukuitti koulutuksesta. Tuki maksetaan hakemusta seuraavan kuukauden lopussa.

Lisätiedot: paivi.pirinen-kervinen@erto.fi
Päivi Pirinen-Kervinen