Olen Ilkka Puhakka ja toimin nykyään sosiaalityöntekijänä Palokan terveysasemalla. Työt olen aloittanut toissa vuoden joulukuun alusta, joten joulukuussa tulee 3 vuotta täyteen. Olin ensimmäisen puoli vuotta osa-aikainen ja työ jaettiin toisen sosiaalityöntekijän kanssa. Kesäkuussa 2017 siirryin kokoaikaiseksi sosiaalityöntekijäksi, samalla työhöni liitettiin vallinnanvapauskokeilun myötä tullut sosiaalineuvonta avoterveydenhuoltoon. Tällä hetkellä työajastani menee noin puolet avoterveydenhuollon asiakkaiden kanssa ja puolet vuodeosastojen asiakkaiden kanssa.

Nyt kun yli vuosi on mennyt avohuollossa sosiaalityöntekijän tehtävissä, työhöni ovat kuuluneet useiden Kelan etuuksien hakemisessa avustamiset kuten toimeentulotuet, hoitotuet, asumistuet ja eläkkeet. Työkyvyttömyysseläkeasiat ovat vieneet ajastani suurimman osan. Myös työttömyysturvaan, asumiseen ja vammaispalveluihin liittyvät asiat ovat usein esillä. Asiakas määrittää, mitä asioita kulloinkin hoidetaan. Pääpaino on neuvonnassa ja ohjauksessa. Luokseni hakeudutaan oman alueen lääkärin tai hoitajan kautta.

Avoterveydenhuoltoon on saatu 2018 vuoden alusta sosiaaliohjaaja. Minulle on helmikuussa tänä vuonna tullut potilasasiamiehen tehtävät koko Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen alueella.

Työ vuodeosastolla on erilaista kuin avoterveydenhuollon puolella. Kuulun molempien osastojen moniammatilliseen työryhmään yhtenä jäsenenä, kokoonnumme viikoittain osastokokoukseen, josta useimmiten saan työtehtävät. Sairaalassa on myös sisäinen viestijärjestelmä, jonka avulla saan työtehtäviä ja jonka avulla voi tiedottaa muille työryhmän jäsenille miten asiat etenevät. Suurena apuna osastotyössä on Oiva (vanhuspalvelujen) keskuksen palveluohjaaja, joka osallistuu paljon apua tarvitsevien asiakkaiden kotiutuksiin.

Vuodeosastolla työryhmässä käsitellään myös jatkohoitoasioita. Näissä omaiset tarvitsevat usein apua. Osaston yhteishoitajan kanssa neuvottelemme omaisten ja asiakkaan kanssa minkälaista jatkohoitoa asiakas tarvitsee, joskus päädytään esteettömän asunnon hakemiseen tai ympärivuorokautisen palveluasumiseen. Tällöin yhteistyökumppanina ovat vammaispalvelun ja vanhuspalvelun palveluohjaajat sekä sosiaalityöntekijät.

Vuodeosastolta tulevat asiat ovat osittain samoja kuin avoterveydenhuollossa. Mutta ne painottavat enemmän edunvalvontaan, asumiseen, kotihoidon palvelujen järjestämiseen ja omaisten kanssa neuvottelemiseen. Varsinkin kuoleman kohdatessa sosiaalityöntekijää tarvitaan. Tällöin omainen on usein ymmällään, mitä nyt tehdään? Yhteistyössä aikuissosiaalityön kanssa asiakkaalla on mahdollisuus saada taloudellista apua hautajaisten järjestämiseen.

Nykyisen lainsäädännön mukaan sosiaalityön palveluja tulee saada etupäässä päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivät asiakkaat. Yhteistyö muiden saman alan toimijoiden kanssa on tärkeää. Syksyllä 2017 tulikin sellainen uudistus Palokan terveysasemalla, että kaikki erityistyöntekijät työskentelevät samalla entisen neuvola käytävällä. Yhteistyö mm. katulähetyksen ja psykiatristen asiantuntijatyöryhmien kanssa on ollut hedelmällistä. Yhteistyöhön tarvitaan aina asiakkaan lupa ja sitä tehdään myös asiakkaan ehdoilla.

Miksi olen sosiaalityöntekijä? Miten olen tähän ammattiin päätynyt?  Olen jyväskyläläinen ja pääsin ylioppilaaksi Jyväskylän Lyseosta. Mietin koko lukioajan mikä minusta tulee isona. Haaveilin usein papin ammatista. Kävin silloin paljon seurakunnan nuorten tilaisuuksissa. Tapasin kuitenkin miespuolisen diakoniatyöntekijän viimeisenä lukiovuotena. Hänen kehotuksestaan hakeuduin Helsingin diakoniaopistoon. Valmistun seurakuntakuraattoriksi v.1980. Muutin takaisin Jyväskylään v.1983 ja aloitin saman tien avoimen yliopiston opinnot. Pääsin vuonna 1986 sosiaalityön pätevöitymiskoulutukseen Jyväskylän yliopistoon ja valmistuin sosiaalityöntekijäksi v.1988. Olen työskennellyt monilla eri sosiaalihuollon aloilla. Mieleenpainuvin työkokemus on ollut Kuurojen Palvelusäätiössä, jossa toimin syntymästään kuulonäkövammaisten ja kuurojen nuorten ohjaajana 10 vuoden ajan, Tällöin opin viittomakielen ja perehdyin ei-kielelliseen viestintään. Työpäivinä asiakkaat eivät juuri kommunikoineet suomen kielellä. Piti seurata ilmeitä, eleitä ja viittomia.

Olen viihtynyt hyvin Palokan terveysasemalla ja Kyllössä, jossa käyn silloin tällöin vuosiloman- tai sairauslomansijaisena. Työ ei ole ollut liian päälle kaatuvaa. Olemme myös pystyneet kehittämään uusia toimintamuotoja. Olen esimerkiksi vieraillut kahdessa vanhusten päiväkeskuksessa. Olemme sosiaalityöntekijät työryhmänä käyneet tutustumassa kaupungin Lahjaharjun uuteen palvelukotiin ja Holstissa sijaitsevassa uudessa Attendon omistamassa hoivakodissa. Itse olen vieraillut Tauluhovissa ja uudessa Palokan ruusukodissa. Vanhuspalveluissa käytetään yhtälailla yksityisiä palvelujen tuottajia ja kaupungin omia yk-siköitä palvelujen suunnittelussa asiakkaille.

Ilkka Puhakka

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Syyskokouksessa Oulussa YSTEAn hallitukseen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Raija Similä Oulusta sekä erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.

Toimihenkilöliitto ERTOn mielestä hallituksen ajaman irtisanomislain perustelut eivät toimi. Lisäksi hallituksen esittämä karenssin lyhentäminen on ongelmallinen. ERTO ehdottaakin, että koko karenssijärjestelmä uudistetaan.

Kotkan alueen jäsenillassa tutustutaan pukeutumisen ja ihonhoidon ammattilaisten kanssa eri vartalotyypeille sopiviin asuvalintoihin sekä saadaan meikkausvinkkejä. Tarjolla myös pientä purtavaa. Sokoksen pukeutumisen ja ihonhoidon ammattilaiset johdattelevat illan aikana ERTOlaiset tekemään entistä parempia valintoja pukeutumisessa ja meikkauk...