Motivaatio on keskeinen käsite vapaaehtoistyössä ja ammattiyhdistystoiminnassa. Vapaaehtoisten johtaminen on yksinkertaisimmillaan vapaaehtoisten motivoimista mukaan toimintaan – ihmiset motivoituvat helposti tavoittelemaan yhteistä hyötyä kuin omaansa.
Motivaation lähteinä mainitaan vapaaehtoisuus itsessään, joka on usein ihmiselle motivoivaa, sillä siinä oppii uutta ja saa taitoja, joita ei välttämättä muualta saisi. Muina motivaattoreina mainitaan kansalaisvelvollisuuden tunne, vapaaehtoistoiminta elämäntapana, sosiaaliset suhteet, samalla tavalla ajattelevien ihmisten seura, vapaaehtoisten yhteisö ja merkitykselliset tavoitteet. Tärkein motiivi on usein kuitenkin useimmiten auttamisen halu.
Vapaaehtoistoimintaan tarvitaan paitsi suostuttelua ja vetoamista, rohkaisemista ja kannustamista, kiittämistä ja palkitsemista ja huomiointia niin myös arvostuksen osoittamista sekä nöyryyttä. Innostamisen, sitouttamisen ja motivoinnin teemat nousevat myös usein esiin keskustelussa vapaaehtoistyön johtamisesta.
Motiiveita ihmisten mukaan tulemiselle ammattiyhdistystoimintaan on lukuisia ja ne vaihtelevat henkilöittäin. Keskeisinä motivaation lähteinä viime keväänä valmistuneessa yhteisöpedagogin (ylempi amk) opinnäytetyössäni ammattiliittolaiset mainitsivat itsensä kehittämisen, samalla tavalla ajattelevien ihmisten seuran, uuden oppimisen, osaamisen vahvistamisen, luottamuksen itseensä sekä työssä ja uralla etenemisen mahdollistamisen.
Mikä sinua motivoi mukaan ammattiyhdistystoimintaan – tai mitä ja millaista ammattiyhdistystoiminnan tulisi olla, että saisimme houkuteltua sinut tulevaisuudessa mukaan toimintaan?

Pekka Laukkanen
Kirjoittaja on YSTEAn entinen puheenjohtaja ja nuorisotoiminnan vankkumaton puolestapuhuja

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tuuppa Ouluun YSTEAn syyskokkoukseen, meitä on siellä muitakin! YSTEAn syyskokous pidetään Oulussa 16.11.2019 Sokos Hotelli Arinassa. Ilmoittaudu Erton tapahtumakalenterin kautta 15.10. mennessä. Syysretki Ouluun katkaisee kaamoksen. Samalla voit vaikuttaa Ystean asioihin, tavata tuttuja ja viihtyä yhdessä.

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain stipendillä parhaan sosiaali- ja terveysalaa tai ammattiyhdistystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Stipendi on arvoltaan 500 euroa.

Kuvaa paras paikka kotikonnuiltasi. Ystean kuvakisa kestää 30.8.2019 saakka. Ota siis kuva sinun mielestäsi parhaasta paikasta kotipaikkakunnallasi. Liitä kuvaan myös tarina, miksi juuri tämä paikka on sinulle tärkeä. Parhaat palkitaan. Osallistumalla kisaan annat samalla luvan käyttää kuvaa YSTEAn Facebookissa ja nettisivulla.