Käpyrinne ry vietti perustamisensa 80 v. juhlaa 2018. Vahvat ja sitkeät naiset ovat olleet paitsi perustamassa yhdistystä, myös olleet tiiviisti läsnä yhdistyksen arjessa ja kehittymisessä aina näihin päiviin saakka. Arvopohjasta ja naisten asemasta nyky-yhteiskunnassa syntyi idea uudenlaisesta, ikäihmisille suunnatusta puheenvuorojen sarjasta.
Vaikka kyseessä on tietoon, tutkimukseen ja vankkaan kokemukseen pohjautuva puheenvuorojen sarja, se toteutetaan keskustelevalla tyylillä. Aikaa jää kysymyksille ja mielipiteiden vaihdolle. Voimanaisia – kotimaamme naiskohtaloita jatkaa Kantin Pysäkillä pitkään toimineen Ikäihmisten yliopiston, kaikille avointen luentojen perinnettä. Aiheet ovat valikoituneet pohtimalla Käpyrinne ry:n historiaa, kuuntelemalla osallistujien toiveita ja kokoamalla kiinnostavia puhujia. Osalla heistä on tuntemus Käpyrinne ry:n toiminnasta ja kosketusta asukkaiden ja asiakkaiden mielenkiinnon kohteisiin. Erilaista osaamista yhdistelemällä on syntynyt nyt jo kolmas, syksyn 2019 kokonaisuus.

18.9. Ihaillut ja kiistellyt naistaiteilijat, valt.tri Assi Liikanen 2.10. Lucina Hagman ja Miina Sillanpää: elämäntyönä naisten hyvinvoinnin edistäminen, FT Irma Tapaninen 16.10. Ei se ikä, vaan asenne! graffititaiteilija Marja Heinonen, rap-artistit Bomstikidi – Anna Tihinen, Becky Wave – Rebekka Laine 30.10. Romanien laululyriikka, erityisesti ns. naisten laulut, ja Pyhän Saaran legenda, animaatiotaiteilija Katariina Lillqvist 13.11. Kohtaamisen hetket tanssielokuvan äärellä, tanssitaiteen maisteri Elli Isokoski, Myrskyryhmä 27.11. Varhaisia suomalaisia naisarkkitehtejä, arkkitehti Pirkko-Liisa Schulman

Sarjan avaa 18.9. valt.tri Hanna-Liisa (Assi) Liikanen. Väitöskirjassaan 2003 hän etsi vastausta kysymyksiin, missä laajuudessa ja minkälaisin muodoin Arts in Hospital -hankkeen tavoitteet heijastuvat itäsuomalaisten hoitolaitosten arjessa. Liikanen löysi taide- ja kulttuuritoiminnalle neljä ihmisen hyvinvointiin vaikuttavaa elementtiä. Ensiksi taide antaa elämyksiä ja merkityksellisiä taidenautintoja. Toiseksi taiteella ja kulttuuritoiminnalla on yhteys parempaan koettuun terveyteen ja hyvän elämän kokemuksiin. Kolmanneksi taideharrastukset synnyttävät yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotka auttavat hallitsemaan elämää paremmin. Neljänneksi taide lisää viihtyvyyttä ja kauneutta elin- ja työympäristöissä. Taide, kulttuuritoiminta ja juhlat koettiin signaaleiksi välittämisestä ja ihmisen arvostamisesta, joka synnytti luottamusta itseen ja yhteisöön.

16.10. sukelletaan katutaiteeseen. Becky Wave ja Bomstikidi ovat kaksi saundillisesti ja tyylillisesti toisistaan poikkeavaa rap-artistia, joita yhdistää omista elämänkokemuksista ammennetut tekstit sekä rakkaus hip hop -kulttuuria kohtaan. Molemmat ovat mukana Suomen räppääviä naisia käsittelevässä Hyvä Verse -tietokirjassa ja ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016. Kuvagraffititaiteilija Marja Heinonen, 73 v aloitti taidepolkunsa seniorien graffitiryhmä SixFiveCru’ssa vuonna 2011. Kiinnostus suuntautui vähitellen muihin kuvataiteen ilmaisumuotoihin ja Heinonen on opiskellut Kriittisen korkeakoulun kuvataidekoulussa ja muissa opiskeluryhmissä. Vuodesta 2015 lähtien Heinosella on ollut Helsingissä teoksia useissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä. Jatkuva taiteen tekeminen on tuonut paljon ystäviä, iloa ja myös voimia Heinosen saadessa hoitoja aggressiiviseen munasarjasyöpäänsä. Bomstikidi, Becky Wave ja muut rap-artistit ovat esiintyneet Heinosen näyttelyissä vaihtelevissa kokoonpanoissa. Eläköön ystävät ja sukupolvien välinen yhteistyö! Yhteydenotot: marja231@gmail.com

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Syyskokouksessa Oulussa YSTEAn hallitukseen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Raija Similä Oulusta sekä erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.

Toimihenkilöliitto ERTOn mielestä hallituksen ajaman irtisanomislain perustelut eivät toimi. Lisäksi hallituksen esittämä karenssin lyhentäminen on ongelmallinen. ERTO ehdottaakin, että koko karenssijärjestelmä uudistetaan.

Työntekijän henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta säädetään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakia on muutettu vuonna 2019 vastaamaan paremmin EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Laki sisältää säädökset koskien työntekijöiden valvontaa, työnantajan oikeutta avata viestejä työnte...