Erilaiset hallitukset Suomessa väänsivät suurta sosiaali- ja terveysuudistusta viimeiset 14 vuotta. On koko ajan puhuttu SOTESTA, mielestäni olisi pitänyt puhua TESOsta, koska terveys/sairaus -kysymykset olivat pääasiassa esillä. Ei missään puhuttu sosiaalipalveluista ja niiden järjestämisestä, vaikka toinen puoli kakkua oli näiden palvelujen saaminen yhteen kokonaisuudeksi. Tarkoitus lienee ollut päästä yhden luukun palveluihin tai ainakin vähentää eri viranomaisten luona asiointia.
Tässä on pitkä historiallinen tausta. On hienoa käyttää Terveys-palveluja, joskus JOUTUU sairaanhoitopalvelujakin käyttämään, mutta sosiaalipalvelujen asiakkaaksi ei kukaan tahdo. Niillä on edelleenkin köyhäin- ja vaivaishoidon maine. Puhuttiin nöyryyttävästi ’kunnan jauhoista’ kun aikanaan muun sosiaaliturvan puutteessa kunta antoi köyhäinapuna jauhoja ja kenkiä yms. välttämätöntä hädänalaisille perheille.
Terveydenhoidon alalla tämä terveyspalvelujen gloorian korostaminen on näkynyt. Meillä on voimakkaat ammattiliitot lääkäreille ja eritasoisille sairaanhoitajille, jokaiselle omansa. Tämä kertoo karua kieltään ammattiryhmien keskinäisestä kilpailusta ja halusta olla korkeammalla hierarkian portaalla kuin muut. Toisaalta näillä on järjestäytymisaste kova ja ME-henki tiukka. Silloin kun on joukkovoimaa takana, saadaan jotain aikaankin.
Sosiaalisektorilla, sosiaalialan järjestöt ja yleishyödylliset yhdistykset mukaan lukien, ei vastaavaa glooriaa ole. Me emme kulje valkoisissa työtakeissa rintatasku kyniä täynnä ja stetoskooppi kaulassa. Jokainen pukeutuu niin kuin haluaa ja virttyneet farkut ja flanellipaita eivät viesti ulospäin korkeasta ammattitaidosta. Toisaalta asiakkailla on varmasti kotoisampi olla kun valkotakkeja ei tärkeänä ole joka luukun takana.
Suhtaudun edelleen pessimistisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen integrointiin. Palvelujen eriarvoisuus haittaa tasapuolista resurssointiakin. Sosiaalipalvelujen arvostus pitäisi saada nousemaan. Ei ole mikään häpeä ’joutua’ niitä käyttämään. On hienoa kun PÄÄSEE niiden asiakkaaksi silloin kun on tarvetta.

Matti Ojamo

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Syyskokouksessa Oulussa YSTEAn hallitukseen valittiin uudeksi puheenjohtajaksi Raija Similä Oulusta sekä erovuoroisten tilalle uudet jäsenet.

Toimihenkilöliitto ERTOn mielestä hallituksen ajaman irtisanomislain perustelut eivät toimi. Lisäksi hallituksen esittämä karenssin lyhentäminen on ongelmallinen. ERTO ehdottaakin, että koko karenssijärjestelmä uudistetaan.

Työntekijän henkilökohtaisten tietojen suojaamisesta säädetään laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Lakia on muutettu vuonna 2019 vastaamaan paremmin EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Laki sisältää säädökset koskien työntekijöiden valvontaa, työnantajan oikeutta avata viestejä työnte...