Punainen Risti kartoitti yli 2 000 turvapaikanhakijan osaamisen: Suomen työmarkkinoille vaikea päästä osaamisesta huolimatta

Suuri osa turvapaikanhakijoista on parhaassa työiässä olevia ihmisiä, joiden ensisijaisena toiveena on työllistyä, elättää itsensä ja perheensä sekä olla riippumaton yhteiskunnan tuista. Heillä on monipuolista koulutusta ja osaamista, mutta Suomen työmarkkinoille pääseminen koetaan vaikeaksi.

Tämä käy ilmi Suomen Punaisen Ristin teettämästä Itä-Suomen yliopiston selvityksestä ”Turvapaikanhakijoiden osaaminen yhteiskunnallisena voimavarana”. Selvitys on toteutettu ALLYOUTH -tutkimushankkeessa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamana.

Selvityksessä analysoitiin kaikkiaan 2 003 täysi-ikäiselle turvapaikanhakijalle tehtyä osaamiskartoitusta. Punainen Risti teki kartoitukset ylläpitämissään 43 vastaanottokeskuksessa vuosina 2016-2018. Hanketta on tukenut konsultointi- ja teknologiapalveluita tarjoava Accenture.

Turvapaikanhakijoiden osaamista on aiemmin kartoitettu hyvin vähän. Punaisen Ristin osaamiskartoituksissa selvitetään turvapaikanhakijan koulutus, kielitaito, aikaisempi työkokemus sekä mahdolliset kouluttautumis- ja työllistymistoiveet. Tavoitteena on edistää turvapaikanhakijan kotoutumista, osallistumismahdollisuuksia ja pääsyä osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Osaamiskartoitus on auttanut turvapaikanhakijaa esimerkiksi löytämään työelämään tutustumispaikan (TET).

”Osaamiskartoitus on myös voimavarakeskustelu, jossa ollaan kiinnostuneita turvapaikanhakijan elämänhistoriasta ja osaamisesta. Keskustelu on auttanut turvapaikanhakijaa tunnistamaan omia vahvuuksia, mistä on ollut apua CV:n laatimisessa ja työn hakemisessa”, sanoo Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Korkeakoulua käyneitä neljännes

Osaamiskartoituksiin osallistuneista turvapaikanhakijoista suurin osa (86%) oli miehiä. Kaikkien vastaajien yleisimmät lähtömaat olivat Irak, Afganistan ja Somalia. Vähintään kuusi vuotta perus- ja keskiasteen koulua käyneitä oli yli puolet vastanneista (56%). Korkeakoulua ilmoitti käyneensä neljännes (25%). Näistä tutkinnon ilmoitti omaavansa reilu puolet (56%). Naisista kokonaan kouluja käymättömiä oli viidennes vastaajista (22%) ja miehistä reilu kymmenes (14 %). Miehillä oli eniten työkokemusta rakennus- ja myyntitöistä sekä konepaja-, asennus- ja korjaustöistä. Naisten työkokemus painottui palvelu- ja vaatetusaloille sekä kotitöihin.

Suomen Punainen Risti kuuluu Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainväliseen liittoon.

Haasteena yksilöllinen ammatillinen suuntautuminen

Turvapaikanhakijoiden tulevaisuuden pohdinnoissa tuli esiin ensisijaisesti toiminnan ja mielekkään tekemisen tarve. Siitä kertoivat lukuisat “ihan mikä työ vain käy” -vastaukset. Lisäksi korostui se, millä aloilla työllistymismahdollisuuksia on, kuten rakennusalalla.

”Turvapaikanhakijat tiedostavat oman heikon työmarkkina-asemansa. He pohtivat omia mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla suhteessa toisiin turvapaikanhakijoihin tai vasta oleskeluluvan saaneisiin, eivätkä ehkä uskalla tai osaa haaveilla muusta,” sanoo Itä-Suomen yliopiston projektitutkija Tuula Joro.

Joron mukaan entistä yksilöllisempi ammattisuuntautuminen uudessa ympäristössä vaatisi kontakteja valtaväestöön ja tutustumista työelämän eri aloille. Esimerkiksi TET-jaksot voivat tuoda esiin uusia taipumuksia ja ammattialatoiveita.

”Tämä yhdistettynä kotoutumisen asiantuntijan antamaan yksilölliseen ohjaukseen mahdollistaisi kotoutujille omaan osaamiseen ja toiveisiin pohjautuvia tulevaisuuden ammattitoiveita. Niiden varaan voisi ryhtyä rakentamaan yhteiskunnassamme korkealle arvostettua työkansalaisuutta ja ammatti-identiteettiä,” sanoo Joro.

Punainen Risti jatkaa osaamiskartoitusten tekemistä ylläpitämissään 20 vastaanottokeskuksessa. Jatkossa Maahanmuuttovirasto ryhtyy toteuttamaan kartoituksia kaikissa Suomen vastaanottokeskuksissa.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Viestinnän asiantuntija Noora Kero, Suomen Punainen Risti, p. 040 581 1063 noora.kero@punainenristi.fi

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Tuuppa Ouluun YSTEAn syyskokkoukseen, meitä on siellä muitakin! YSTEAn syyskokous pidetään Oulussa 16.11.2019 Sokos Hotelli Arinassa. Ilmoittaudu Erton tapahtumakalenterin kautta 15.10. mennessä. Syysretki Ouluun katkaisee kaamoksen. Samalla voit vaikuttaa Ystean asioihin, tavata tuttuja ja viihtyä yhdessä.

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain stipendillä parhaan sosiaali- ja terveysalaa tai ammattiyhdistystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Stipendi on arvoltaan 500 euroa.

Kuvaa paras paikka kotikonnuiltasi. Ystean kuvakisa kestää 30.8.2019 saakka. Ota siis kuva sinun mielestäsi parhaasta paikasta kotipaikkakunnallasi. Liitä kuvaan myös tarina, miksi juuri tämä paikka on sinulle tärkeä. Parhaat palkitaan. Osallistumalla kisaan annat samalla luvan käyttää kuvaa YSTEAn Facebookissa ja nettisivulla.