Työpaikkaosastojen toiminta

Työpaikkaosasto on epävirallinen ertolaisten yhteinen keskustelu- ja vaikuttamisfoorumi.  Työpaikkaosasto voidaan myös rekisteröidä yhdistysrekisteriin viralliseksi yhdistykseksi, jolloin sitä sitovat yhdistyslain velvoitteet. Työpaikkaosaston perustaminen käynnistyy perustamiskokouksella.

Työpaikkaosastotoiminnan tavoitteet

  • parantaa ja ylläpitää ertolaisten keskinäistä yhteishenkeä
  • seurata, että työpaikoilla noudatetaan lakeja ja työehtosopimuksia
  • ottaa kantaa työpaikan henkilöstöpoliittisiin asioihin ja tuoda epäkohdat esille
  • valmistella tavoitteita työehtosopimukseen
  • tiedottaa jäsenille liiton ja yhdistyksen asioista
  • tiedottaa tarvittaessa liitolle ja yhdistykselle työpaikan asioista
  • järjestää toimintaa, joka lisää jäsenien ammattiyhdistystietoutta ja yhteishenkeä
  • edistää työpaikoilla järjestäytymistä ERTOon ja yhdistykseen
  • järjestää toimintaa ja tilaisuuksia jäsenille
  • toimeenpanna henkilöstön edustajien vaalit

Työpaikkatoiminta kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät ERTOn jäsenet. Jos yrityksen toimipisteet jakaantuvat eri paikkakunnille, on yrityksen sisällä sovittava erikseen siitä, kuinka toiminta organisoidaan eri toimipisteiden välillä ja kuinka toimintaan saatavia määrärahoja käytetään eri toimipisteissä.

Ystea tukee jäsentensä työpaikkatoimintaa 20 eurolla/jäsen/vuosi. Työpaikkaosasto tekee kirjallisen hakemuksen, jossa on suunnitelma rahan käytöstä, ertolaisten jäsenten määrä sekä yhteyshenkilön tiedot ja tili, jolle tuki maksetaan. Toimintatukihakemus lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse työpaikkaosastovastaavalle, joka antaa lisäohjeita ja myös esittelee tukihakemukset hallituksen kokouksessa: Tiina Hakkarainen, Sumupolku 2, 13500 Hämeenlinna, tiina.hakkarainen@erto.fi, puh. 045 359 1121

Lataa tästä työpaikkaklubin/-osaston lomakkeisto.

Työpaikkaosastotoiminta viitottuna – katso video.

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

Lomatukea on mahdollista saada jopa 7 vuorokaudelle Vietä lomasi kotimaassa ja  tue samalla Suomen ja suomalaisten yritysten selviytymistä koronan syövereistä. Valitse juuri sinulle mieleinen majoitus- tai matkailuliike, vietä loma ja hae loman jälkeen osa kuluista takaisin. Tänä vuonna (2020) YSTEAn lomatukea voi hakea 7 vuorokaudelta. ...

Tarjolla koulutustukea YSTEA ry tarjoaa jäsenilleen koulutustukea vuonna 2020. Tuki on tarkoitettu jäsenten ammatillisuutta tukevaa koulutusta varten. Tukea voi hakea, jos jäsen on itse maksanut koulutuksen tai kurssin, eikä ole saanut siihen muita tukia. Tuki on maksimissaan 40 euroa/jäsen vuoden 2020 aikana. Ammatillisuutta tukevaa koulutus...

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain stipendillä parhaan sosiaali- ja terveysalaa tai ammattiyhdistystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Stipendi on tarkoitettu YSTEAn jäsenille. Opinnäytetyö voi olla empiirinen tai käsitteellinen kirjallinen teos tai muu tuotos, esimerkiksi kehittämishanke tai tapah...