Vuoden 2020 stipendi jaettiin 14.11.2020 syyskokouksessa. 500 euron stipendi myönnettiin Helmi Toivoselle hänen henkilöstötilinpäätöstä koskevasta opinnäytetyöstään ja 200 euron stipendi myönnettiin Elina Seppäselle opinnäytetyönä tehdystä vertaistukimallin kehittämisestä ADHD-liitolle.

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain stipendillä parhaan sosiaali- ja terveysalaa tai ammattiyhdistystoimintaa käsittelevän opinnäytetyön. Stipendi on tarkoitettu YSTEAn jäsenille. Opinnäytetyö voi olla empiirinen tai käsitteellinen kirjallinen teos tai muu tuotos, esimerkiksi kehittämishanke tai tapahtuman järjestäminen.

Stipendin tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yksityistä sosiaali- ja terveysalaa, lisätä työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta sekä ay-toiminnan tunnettavuutta ja kehittää järjestöosaamista.

Stipendin saannin perusteena on, että opinnäytetyö on suunnattu yksityiselle sosiaali- ja terveysalalle tai ammattiyhdistystoimintaan tai yleisesti järjestökentän kehittämiseen.

Arvostamme:

· työelämälähtöisyyttä

· kehittävää ja innovatiivista otetta

· tuoreita näkökulmia

· laadukasta toteutusta

· yhteisöllisyyttä kehittävää näkökulmaa

Stipendi on arvoltaan 500 euroa. Voittajan nimi, tiedot opinnäytetyöstä sekä voittajan haastattelu julkaistaan E> -lehdessä sekä Ystean nettisivuilla. Lisäksi stipendin saajalle tarjotaan mahdollisuutta esitellä työtään laajemminkin E> -lehdessä.

Stipendin saaja julkaistaan syyskokouksen yhteydessä Helsingissä 14.11.2020. Voittajaan ollaan yhteydessä myös henkilökohtaisesti. Kisaan voi lähettää 1.1.-31.10.2020 valmistuneita opinnäytetöitä. Kisaan jätettävien töiden tulee olla oppilaitoksen tai ohjaavan opettajan vähintään muodollisesti hyväksymiä.

Opinnäytetyöt tai selvitys hankkeesta/tapahtumasta tms. hakijan yhteystietoineen viimeistään 6.11.2020 mennessä sähköisesti osoitteella paivi.pirinen-kervinen@erto.fi.

Arviointiryhmään kuuluvat YSTEAn hallituksen edustajat. YSTEA pidättää oikeuden olla myöntämättä stipendiä, mikäli kriteerit täyttäviä opinnäytetöitä ei ole. Stipendin perusteet tarkistetaan vuosittain

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

No terve vuan terve! YSTEAN SYYSKOKOUS LAUANTAINA 20.11.2021 klo 13 Paikka Sokos hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio Syyskokoukseen voit osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelma klo 11–12 lounas, ravintola Frans & Sophiessa klo 12 – 12:45 hyvinvointiluento, Timo Rautiainen klo 13 syyskokous klo 15 kahvit Syysko...

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työpaikan turvallisuuteen, työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyvissä asioissa työpaikalla. Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus on edistää työnantajan työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, sekä parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ...