Vuoden 2022 stipendien hakuaika on päättynyt ja kyseisen vuoden stipendit on jaettu. Vuoden 2023 stipendien hakuaika on 1.11.2022 – 31.10.2023. Vuoden 2023 stipendit jaetaan marraskuussa 2023. Tarkemmat hakuperusteet seuraavan vuoden stipendeille ilmoitamme helmikuussa 2023.

 

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain ansioituneita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, järjestötyön opiskelijoita sekä opiskelija-aktiiveja. 

Palkitsemista voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Ilmoita hakemuksessasi seuraavat tiedot: 

  • Koko nimesi, koulutusala, oppilaitos ja hetu (tarvitaan palkitsemisen maksamista varten). 
  • Hakuperuste, joka voi olla hyvä opiskelumenestys, ansioitunut työharjoittelujakso tai alan opinnäytetyö 
  • Liitteeksi voit lisätä työharjoittelupaikkasi ohjaajan tai opettajasi suosituksen, harjoittelun arvioinnin tai tekemäsi alan opinnäytetyön. Palkitsemisen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi yksityistä sosiaali- ja terveysalaa, järjestötyötä, lisätä työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta sekä ay-toiminnan tunnettavuutta ja kehittää järjestöosaamista. Palkitsemisen arvo on 100 € opiskelijaa kohden.  Palkittujen henkilöiden nimet ja palkitsemisen perusteet ilmoitetaan
    E> -lehdessä, Ystean nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi palkituille henkilöille tarjotaan mahdollisuutta esitellä työtään laajemminkin E> -lehdessä. 
    Hakemuksen voi lähettää lokakuun loppuun mennessä sähköisesti osoitteella katriina.kinnunen@erto.fi Arviointiryhmään kuuluvat YSTEAn hallituksen edustajat. YSTEA pidättää oikeuden olla myöntämättä stipendiä, mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia ei tule. Stipendin perusteet tarkistetaan vuosittain. 

 

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

No terve vuan terve! YSTEAN SYYSKOKOUS LAUANTAINA 20.11.2021 klo 13 Paikka Sokos hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio Syyskokoukseen voit osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelma klo 11–12 lounas, ravintola Frans & Sophiessa klo 12 – 12:45 hyvinvointiluento, Timo Rautiainen klo 13 syyskokous klo 15 kahvit Syysko...

Kurssilla syvennetään taitoja, joiden avulla kehityt selkeämmäksi, vaikuttavammaksi ja innostavammaksi viestijäksi ja neuvottelijaksi. Kurssin kesto on 15 tuntia viikkojen 45-49 aikana (6.11.2023-10.12.2023) ja koulutuksessa on sekä itsenäisesti että interaktiivisesti suoritettavia osioita. Lue lisää Aktiivi-Instituutin järjestä...