Vuoden 2023 stipendien hakuaika on 1.11.2022 – 31.10.2023. Vuoden 2023 stipendit jaetaan marraskuussa 2023.

Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset YSTEA ry palkitsee vuosittain jäsenistöstään ansioituneita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, järjestötyön opiskelijoita sekä opiskelija-aktiiveja. 

Palkitsemista voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Ilmoita hakemuksessasi seuraavat tiedot: 

  • Koko nimesi, koulutusala, oppilaitos ja hetu (tarvitaan palkitsemisen maksamista varten).  
  • Lisää hakemukseesi liitteeksi seuraavat dokumentit:
    – vapaamuotoinen hakemus
    – tekemäsi alan opinnäytetyö tai tutkintotodistusPalkitsemisen tarkoituksena on tukea ystealaisia opiskelijoita. YSTEAn hallitus päättää stipendien jakoperusteista. Stipendejä myönnetään vuosittain hyväksytyn budjetin mukaisesti. Palkittujen henkilöiden nimet julkaistaan jäsenkirjeessä ja Ystean sosiaalisessa mediassa. Hakemuksen voi lähettää lokakuun 2023 loppuun mennessä sähköisesti osoitteella katriina.kinnunen@erto.fi Arviointiryhmään kuuluvat YSTEAn hallituksen edustajat. YSTEA pidättää oikeuden olla myöntämättä stipendiä, mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia ei tule. Stipendin perusteet tarkistetaan vuosittain. 

 

Tutustu monipuolisiin palveluihimme ja toimintaamme

No terve vuan terve! YSTEAN SYYSKOKOUS LAUANTAINA 20.11.2021 klo 13 Paikka Sokos hotel Puijonsarvi, Minna Canthin katu 16, Kuopio Syyskokoukseen voit osallistua myös etäyhteydellä. Ohjelma klo 11–12 lounas, ravintola Frans & Sophiessa klo 12 – 12:45 hyvinvointiluento, Timo Rautiainen klo 13 syyskokous klo 15 kahvit Syysko...

Työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa oman työpaikan turvallisuuteen, työntekijöiden terveyteen ja työkykyyn liittyvissä asioissa työpaikalla. Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus on edistää työnantajan työntekijöiden välistä vuorovaikutusta, sekä parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia ...